Loading...

Rondetafelgesprek | Het MuziekopleidersAkkoord

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Van 19.00 tot 20.00 uur was er een rondetafelgesprek met diverse landelijke partijen. Erevoorzitter Koningin Máxima nam deel aan het gesprek. Het gesprek was agendasettend voor de samenwerking tussen de pabo’s en conservatoria: tijdens het gesprek werd bepaald welke onderwerpen de komende twee jaar prioriteit hebben, welke acties daaraan worden verbonden en welke partijen hier voor nodig zijn. Het gesprek werd gevoerd onder leiding van Cor Ottens.

💬 Comments on the video